Više o nama

Green Energy Point

Green Energy Point doo je kompanija koja je 100% u vlasništvu Bio Energy Point doo. Kompanija se bavi proizvodnjom električne i toplotne energije iz otpadne drvne biomase.

Kogenerativno postrojenje kapaciteta 2,38 MW/h elektricne energije i 8,3MW/h toplotne energije je pušteno u rad u julu 2019. godine, prvo je i jedino postrojenje tog tipa u Republici Srbiji. Skoro kompletna toplotna energija koja se proizvede koristi se za potrebe proizvodnje peleta, tokom cele godine, što postrojenje čini izuzetno energetski efikasnim.

Sagorevanjem biomase se ne povećava CO2 u atmosferi i time se ostvaruje pozitivan uticaj na životnu sredinu.

Sa javnim preduzećem Elektroprivreda Srbije je potpisan ugovor o prodaji električne energije iz obnovljiih izvora energije po subvencionisanoj ceni na period od 12 godina. Republika Srbija ima značajan potencijal biomase i ona prema analizama spada u najznačajniji potencijal obnovljivih izvora energije u našoj zemlji.