BIO ENERGY POINT doo

VRSTE PAKOVANJA

Vreće bez štampe ili po željenom dizajnu kupca

O proizvodu

Prednosti i karakteristike

Drveni pelet proizvodimo mlevenjem, sušenjem, dodatnim usitnjavanjem i presovanjem sirovine (piljevina, sečka i drveni čips).

S obzirom da je izrađen od 100% drveta, naš pelet je gušći i teži, što kao rezultat ima sporije i ravnomernije sagorevanje, pa ga to čini veoma efikasnim gorivom.

Jedna od najvažnijih prednosti peleta je da pepeo nastao njihovim sagorevanjem iznosi oko 1%, a energetska vrednost iznad 18 MJ po kilogramu. Pelet se koristi za peći i kotlove za grejanje, kako u kućama i stanovima, tako i kod velikih potrošača.

Proces proizvodnje

Osnovna sirovina koja se koristi u procesu proizvodnje je samo prirodni materijal – drvo, u pojedinim tehnološkim fazama se dodaje izvesna količina vode, odnosno izuzima višak vlage u usitnjenoj sirovini – u sušari. Iz procesa proizvodnje se u atmosferu podiže vodena para nastala izdvajanjem vlage iz vlažne piljevine.

Proizvodnja se odvija u kontrolisanim uslovima u skladu sa evropskim EN PLUS A2 standardom: prečnik od 6 mm, dužina do 20 mm, vlaga 6,9 %, ostatak pepela 1,1% i donja granica energetske vrednosti 17,24 MJ.

Na tehnološkoj liniji za usitnjavanje sirovine se na mašini za usitnjavanje trupaca – čiperu dobija fina sečka. Usitnjena sečka se transportuje do skladišta, gde se usitnjava na dimenzije < 6mm.

Proces proizvodnje

Osnovna sirovina koja se koristi u procesu proizvodnje je samo prirodni materijal – drvo, u pojedinim tehnološkim fazama se dodaje izvesna količina vode, odnosno izuzima višak vlage u usitnjenoj sirovini – u sušari. Iz procesa proizvodnje se u atmosferu podiže vodena para nastala izdvajanjem vlage iz vlažne piljevine.

Proizvodnja se odvija u kontrolisanim uslovima u skladu sa evropskim EN PLUS A2 standardom: prečnik od 6 mm, dužina do 20 mm, vlaga 6,9 %, ostatak pepela 1,1% i donja granica energetske vrednosti 17,24 MJ.

Na tehnološkoj liniji za usitnjavanje sirovine se na mašini za usitnjavanje trupaca – čiperu dobija fina sečka. Usitnjena sečka se transportuje do skladišta, gde se usitnjava na dimenzije < 6mm.

_VLA1567

Sušenje i presovanje

Sušenje vlažnog ivera vrši se na najsavremenijoj nisko temperaturnoj trakastoj sušari.

Prednost sušenja u sušarama ovog tipa je to što se sušenje vrši na relativno niskim temperaturama (85 – 90°C), tako da nema sagorevanja najfinijih čestica u drvenom iveru. Zbog sušenja na niskim temperaturama ne dolazi do promene boje ivera, tako da je i pelet svetle boje.

Suva piljevina se iz sušare transportuje u silos osušene piljevine koji služi za usklađivanje kapaciteta linija sušenja i linija peletiranja. Početak tehnološke linije za peletiranje je priprema suvog ivera za peletiranje

Materijal ulazi u presu u kojoj se vrši odsecanje peleta na željenu dužinu cca 6mm. Nakon izlaska iz prese vrući pelet se hladi. Dobar pelet ide na pakovanje, a sve ostalo – prašina i lomljeni pelet upućuju se nazad na početak linije peletiranja.

Bio energy point

Zašto nas odabrati

Potvrđen kvalitet

Pelet od 100% bukve, vrhunskog kvaliteta, po standardu EN Plus A2

Ekonomična pakovanja

Praktična pakovanja, džakovi bez štampe ili sa dizajnom po želji kupca

Proces proizvodnje

Proizvodnja se odvija u kontrolisanim uslovima, u skladu sa evropskim EN PLUS A2 standardom