Bio energy point doo

PAKOVANJA

Vreće bez štampe ili po željenom dizajnu kupca

DETALJNIJE O NAMA

IZDVAJAMO IZ PONUDE

Proizvodnja drvenog energetskog peleta je složen tehnološki proces koji se obavlja u više faza. Finalni proizvod je Euro pelet od drveta proizveden prema standardima Evropske unije.

Pelet od bukve, efikasno, visokokalorično gorivo od biomase proizvodimo u dva kvaliteta:

  1. Standard kvaliteta EN Plus A1, sertifikovan u EU – pepela ima manje ili jednako 0,7%
  2. Standard kvaliteta EN Plus A2, sertifikovan u EU – pepela ima manje ili jednako 1,2%

Razlika između kvaliteta A1 i A2 je u količini pepela koji ostane pri sagorevanju peleta. O kvalitetu peleta A1 i A2 svedoči i najnoviji domaći sertifikat Jugoinspekta.

Kapacitet proizvodnje Bio Energy Point doo je 85.000 tona godišnje. Od ukupne proizvodnje 30% se izveze, a 70% proda na domaćem tržištu.

Internacionalno iskustvo i prisutnost kompanije na tržištu Slovenije, Grčke, Crne Gore, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Italije, Francuske i Makedonije dodatno Bio Energy Point doo izdvaja od konkurencije i potvrđuje kvalitet.

800desno
_VLA1766

DETALJNIJE O NAMA

EFIKASAN I EKONOMIČAN PELET

Najvažnija efikasnost peleta je što je njegova iskorišćenost toplotne energije 92% (drvo, ugalj 55%). Sagorevanjem se stvara mali ostatak pepela 1%, što govori u prilog njegove ekonomičnosti. U samom procesu sagorevanja uticaj CO2 je minimala, kao i emisija drugih štetnih gasova. Sve ostale mehaničko – hemijske karakteristike su iste kao i kalorična.

Novi, prošireni i modernizovani kapaciteti proizvodnje kompanije Bio Energy Point doo unapredili su način sušenja materijala za peletiranje. Rezultat je najkvalitetniji pelet sa jako malim sadržajem pepela nakon sagorevanja i sjajnim energetskim karakteristikama i po najstrožijim ekološkim normama EU.

Pelet je praktičan za skladištenje, čist, ne prlja kuću, komforan i funkcionalan za rukovanje. Cena, efikasnost, ekonomičnost i funkcionalnost daju ovom gorivu od biomase prednost u odnosu na karakteristike fosilnih goriva.

Pelet se pakuje u dve vrste pakovanja: komercijalno pakovanje – vreće od 15 kg i industrijsko pakovanje – Big Bag vreće od 1.030 kg.

DETALJNIJE O NAMA

IZDVAJAMO IZ PONUDE

Sve ostale mehanicko-hemijske karakteristike su iste kao i kalorična. Pakovanje u vrecama od 15 kg na EU paleti kao i u big beg vrecama od 1030 kg.

Najvažnija efikasnost peleta je sto je njegova iskoriscenost toplotne energije 92 % ( drvo,ugalj 55 % ). Njegova ekonomičnost je sto sagorevanjem stvara mali ostatak pepela od 1% . U samom procesu sagorevanja uticaj CO2 je minimalan kao i emisija drugih štetnih gasova.

Praktičan je za skladištenje ,čist ne prlja kuču , komforan i funkcionalan za rukovanje. Cena,efikikasnost,ekonomičnost i funkcionalnost daju ovom gorivu od biomase prednost u odnosu na karakteristike fosilnih goriva.

Karakteristike proizvoda EN A1

Prečnik: 6mm

Vlaga: <10%

Dužina: 3,15mm

Pepeo: < 0,7%

Standard kvaliteta ISO 17225-2, Class A1

Karakteristike proizvoda EN A2

Prečnik: 6mm

Vlaga: <10%

Dužina: 3,15mm

Pepeo: <1,2%

Standard kvaliteta ISO 17225-2, Class A2

Gde kupiti u Srbiji ?

Pelet možete kupiti direktno kod nas u fabrici u Boljevcu ili u nekom od prodajnih objekata širom Srbije

1000 e

uštede po grejnoj sezoni