Pelet kvaliteta EN A1 15kg

Pelet kvaliteta EN Plus A1, sertifikovan je u EU. Pored evropskog sertifikata kvalitet potvrđuje i najnoviji domaći Jugoinspekt sertifikat. Prednost ovog peleta jeste ta što prema standardu EN Plus  A1 pepela ima manje ili jednako od 0,7 %.