VESTI

Kako da prepoznate kvalitetan pelet

No Comments

Današnje tržište preplavljeno je peletom raznih proizvođača, kako domaćih tako i inostranih, i potrebno je obratiti posebnu pažnju prilikom kupovine ovog energenta. Pelet različitih proizvođača može izgledati slično i samim tim je teže proceniti koji pelet je kvalitetan, a koji nije, zbog toga je potrebno znati koje su karakteristike dobrog peleta i kako ga prepoznati.

Karakteristike dobrog peleta:

– Dobija se iz jezgra drveta; kora drveta ima veći stepen vlage i prašine kao i manju kalorijsku vrednost od jezgra

– Idealnim se smatra pelet od 100% drveta bukve i upravo tako kvalitetan pelet Bio Energy point doo i proizvodi

– Vlažnost peleta mora biti ispod 10% (ključno za dugovečnost kotla), a ostatak pepela najviše 0,7%

– Pelet ne sme sadržati hemijske aditive, već samo čisto drvo

– Širina peleta mora biti oko 6mm, dužina oko 30mm, gustina 1,12kg/dm3 energetska snaga minimum 18 MJ/kg

Kako prepoznati dobar pelet :

– Pelet mora biti sjajan i glatke površine (bez napuknuća)

– Dobar pelet mora mirisati na drvo, nikako na hemikalije

– Vizuelni test: Pelet stavljen u posudu sa vodom mora potonuti, nabubriti, ali voda ne sme promeniti boju

– Količina prašine u džaku i na samom peletu mora biti minimalna

– Pelet se pritiskom u ruci mora lomiti, a ne pucati

VESTI

Prednosti peleta

No Comments

Pelet je ogrev nastao presovanjem piljevine, usitnjavanjem drveta i industrijskih ostataka nastalih kao otpadak prilikom izrade nameštaja. Presovanje se vrši pod velikim pritiskom bez ikakvih hemijskih dodataka. Pelet je najčešće cilindričnog oblika širine 6-8mm i dužine 10-30mm što ih čini veoma lakim za upotrebu i transport.  Grejanje na pelet beleži progresivan rast popularnosti u svetu, ali i u našoj zemlji, a glavne prednosti koje su doprinele ovom trendu su:

1) Komfor – Pri grejanju na pelet obično se rukuje pakovanjima prosečne težine 15kg što je relativno lakše i jednostavnije od cepanja drva i unošenja uglja. Moderne peći poseduju integrisane kante koje se mogu napuniti svakih nekoliko dana i uglavnom su automatizovane što smanjuje potrebu za čestim obilascima kotlarnice, nadgledanjem i ponavljanjem loženja. U pogledu zapremine i čistoće skladištenja, pelet je dosta zahvalniji od alternativnih opcija grejanja.

2) Dobro i čisto sagorevanje – Pelet karakteriše visoka kalorijska vrednost koja se kreće između 15 MJ/kg i 20 MJ/kg uz 1-2% ostatka pepela za drvne pelete. Pelet poseduje i izuzetno nizak stepen vlage što značajno doprinosi dužini radnog veka kotla.

3) Obnovljivost i energetska nezavisnost – Pelet se proizvodi u gotovo svim zemljama sveta što znači da ne postoji energetska zavisnost i varijabilnost cena uslovljena političkim dešavanjima u zemlji dobavljaču. Biljni omotač naše planete, koji je osnovna sirovina za proizvodnju peleta, predstavlja obnovljiv i neiscrpan izvor energije.

VESTI

5 saveta za energetsku efikasnost

No Comments

Energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju kvalitet rada i života. Pojam energetska efikasnost može imati dva značenja pri čemu se prvo odnosi na stepen korisnog dejstva određenih uređaja, a drugo na konkretne mere i postupke. Ova tema postaje značajna ne samo zbog finansijske uštede pojedinaca već i zbog očuvanja životne sredine. U nastavku smo pripremili za vas 5 saveta za energetsku efikasnost:

LED sijalice – zamenom sijalica sa užarenim vlaknom LED sijalicama, koje su superiornije u pogledu veka trajanja i utroška energije, prosečno domaćinstvo moglo bi da ostvari uštedu u iznosu od 100-120 evra na godišnjem nivou.

Izolacija – prema istraživanju koje je sastojalo iz analiziranja više grupa identičnih kuća u pogledu dimenzija, koje su se nalazile u istom podneblju i koristile identičan način grejanja, dokazano je da se adekvatnom izolacijom troškovi grejanja mogu smanjiti i do 40%.

Klima uređaji – preporučuje se zamena uređaja C klase, koji dominiraju našim tržištem, klimama A klase koje su  30% skuplje, ali troše i do 35% manje energije. Za maksimalnu uštedu preporučuje se da razlika između unutrašnje i spoljašnje temperature ne prelazi 10 stepeni i da se umesto kontinuiranog rada uređaja primenjuje strategija povremenog rashlađivanja.

Grejanje – pelet se smatra gorivom budućnosti zahvaljujući obnovljivosti biomase iz koje se dobija, čistoći i jednostavnosti korišćenja. Pelet se kontinuirano usavršava i stručnjaci smatraju da će se cena progresivno smanjivati iz godine u godinu zahvaljujući sve većem broju proizvođača. Preporučuje se kupovina na kraju grejne sezone jer u zimskom periodu može doći do rasta cene usled naglog povećanja tražnje.

Uštede vezane za kućne aparate i enterijer – Krečenje zidova u belu boju kako bi se maksimizirala refleksija i smanjila potreba za dodatnim osvetljenjem, naročito tokom dana; niski plafoni i visok stepen pokrivenosti podova tepisima omogućavaju duže zadržavanje toplote u prostoriji; skidanje kamenca sa grejača bojlera na svakih 18 meseci; čišćenje frižidera i zamrzivača od leda; pranjem posuđa u mašini za sudove troši se manje tople vode nego pranjem na ruke vodom iz bojlera, a ne preporučuje se korišćenje opcije sušenja; kod veš mašina se preporučuje korišćenje kratkih programa za pranje i izbegavanje prekomernog opterećivanja bubnja.